Desitja més informació?
Serveis › Traumes
Ansietat i estres

Traumes

Tractament dels problemes derivats de la vivència de situacions traumàtiques (accidents, maltractaments, atracaments, abusos, etc.) com ara les conductes evitatives, les imatges intrusives, els problemes amb la son o l’alimentació. Diagnòstic i tractament del trastorn per estrès posttraumàtic

Després d’un succés traumàtic, ja sigui per un fet puntual (accident, atracament, terratrèmols, inundacions, etc) o per situacions repetides (maltractaments, abusos), la majoria de persones experimenten símptomes relacionats amb conductes d’evitació i/o de re-experimentació dels fets traumàtics. El tractament a temps d’aquesta simptomatologia evita el futur desenvolupament d’un trastorn per estrès posttraumàtic (cronificació dels símptomes), o trastorns depressius o ansiosos.