Desitja més informació?
Serveis › Teràpia de parella
Ansietat i estres

Teràpia de parella

Intents de millorar la convivència, ja sigui perquè un dels membres de la parella ho demana o perquè tots dos estan d’acord en que no funciona, Problemes d’infidelitat, presa de decisions sobre si cal lluitar per a millorar la relació de parella o separar-se de forma efectiva.

Es treballa conjuntament amb la parella; primer es fa una entrevista diagnòstica amb els dos membres de la parella, després una sessió individual amb cada un d’ells, i finalment de forma conjunta, es decideixen els objectius de la teràpia i la forma de treballar (individual, en parella o alternant).

La teràpia ha de servir per:

  • enfortir la relació emocional de parella
  • millorar la comunicació
  • superar problemes específics com ara infidelitats, traïcions, males relacions amb família extensa, etc.
  • treballar les discrepàncies de la parella respecte als fills.