Desitja més informació?
Serveis › Coaching
Ansietat i estres

Coaching

Procesos de Coaching pel desenvolupament integral de la persona, enfocats a les àrees elegides.

  • Desenvolupament de l’autoestima y el poder personal.
  • Clarificació i assoliment d’objectius personals o professionals.
  • Desenvolupament d’habilitats.
  • Presa de decisions.
  • Millora de les relacions amb els altres.
  • Canvi d’hàbits negatius.
  • Acompanyament a emprenedors.
  • Elaboració de plans d’acció.
  • Assoliment d’una vida equilibrada.

El coaching es una metodologia que s’imparteix dins del marc d’una conversa profunda i confidencial on s’exploren les capacitats i el potencial de la persona. Aquesta metodologia consta d’un conjunt d’eines que s’utilitzen conjuntament amb la formulació de les preguntes adequades (anomenades preguntes potents), que creen consciencia de la realitat que s’està vivint.

El procés de coaching motiva i guia a la persona cap a definir i marcar objectius, que s’acompanyen amb el desenvolupament d’un pla d’acció per assolir-los, en base als seus valors.

El coaching genera canvi i ens mostra que podem assolir allò que sempre hem desitjat. És un treball personal on la persona és la protagonista dels mèrits, mentre el coaching la guia per tal d’assolir el control de la seva pròpia vida.