Desitja més informació?
Serveis › Addiccions
Ansietat i estres

Addiccions

Tractament per a tot tipus d’addiccions, alcohol, drogues, Internet, joc patològic. Tractament en coordinació amb altres professionals: metge de família, psiquiatra, i membres de la família. Possibilitat de derivacions a centres d’internament.

El primer compromís que es demana en el cas de consum de tòxics (alcohol i altres substàncies) és el d’abstinència; el pacient s’ha de comprometre a deixar de consumir i a signar un document amb les normes del tractament per a la desintoxicació i la posterior deshabituació. És imprescindible la col•laboració directa del seu entorn, amb figures de referència que actuaran de co-terapeutes. També es fa treball específic en prevenció de recaigudes.

En el cas d’addiccions no químiques (joc patològic, addicció a Internet, compres compulsives, etc.), el pacient s’ha de comprometre a seguir estrictament les indicacions del psicòleg per tal d’aconseguir extingir la conducta, aprendre a controlar l’impuls, i minimitzar els riscos.